Ласерско Гравирање ви нуди високо квалитетни и уникатни изработки по ваш дизајн.

Гравираме Метали и Неметали.

Во Ласерско Гравирање Лелекови имаме целосно заокружен производствен процес, што значи дека со сопствен стручен кадар и сертификат за висока техничка опременост во целост ги изработуваме финалните производи. Почнувајќи од изработка на дизајнот па се до завршната контрола и пакување на производот.