Информации за достава

  • За Нарачките кои се веќе платени а не се примени од страна на купувачот, истите не се враќаат назад.
  • За секоја уникатна нарачка потребно е 2-3 дена за изработка
  • Карго доставата е 2-3 дена за испорака
  • Рокот на испорака на производите зависи од видот на производ. Односно од тоа дали се нарачува готов производ или се нарачува производ по изработка, и изнесува од 7 до 15 дена.
  • Обврска на купувачот е да ги провери податоците за иработка пред да ги плати.
  • Доколку податоците на нарачаниот производ, по нарачката, не се точни, Ласерско Гравирање не превзема одговорност и сите дополнителни трошоци се на товар на купувачот.
  • Ве молиме нарачките да ги правите во разумен рок со цел да се спречи било каква загуба како резултат на времето на испораката, бидејќи laserskograviranje.mk нема да биде одговорен за истата.
  • Ќе ги направиме сите напори за направената нарачка да биде доставена во посочените временски интервали во оваа политика за достава, но нема да одговараме за било каква загуба која може да ја претрпите како резултат на задоцнета испорака.
  • Доколку претставникот за испорака не успее да го најде примачот на наведената адреса за испорака, на наведената адреса за испорака ќе биде оставена писмена информација за направениот обид со контакт информации од испорачувачот и ќе биде направен повторен обид примачот или купувачот да бидат контактирани со употреба на податоците кои се оставени при правењето на нарачката.